Фотографията – творческо отражение или история на изкуството

Алтернативите, които съществуват в два паралелни свята, не са за да запълнят духовните пропуски, а да отложат преосмислянето на историята на изкуството. Интересна проекция на

Продължи с четенето.......