Годишен процент на разходите (ГПР)

В случай, че сте кандидатствали или преглеждали оферта за кредит сте виждали този термин „Годишен процент на разходите“, както и неговото съкращение „ГПР“.

Какво представлява „ГПР“?

Терминът и дефиниция за бизнес финансиране ГПР представлява годишната реална цена на заема, включително всички лихви и такси. Общата сума на лихвата, която трябва да се плати, се основава на така наречената главница или първоначалната заемна сума и се представя в процентна форма.

Когато пазарувате подходящия заем за вашия малък бизнес, трябва да знаете ГПР за въпросния заем.

Тази цифра може да бъде много полезна при сравняването на един финансов инструмент с друг, тъй като представлява реалната цена на заема.

Facebook Коментари

Оставете коментар